Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

VATTENVISAN (The Water Song) (Lille Bror Söderlundh / Lennart Hellsing) Agnetha Fältskog & Christian Vad är det som regnar på våra paraplyn? Vad är det som snöar ner från skyn? Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten. Vad är det i molnen där uppe i det blå? Vad är det som båtar flyter på? Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten. Vad är det vi badar och simmar i ibland? Vad är det som kluckar emot strand? Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten. Vatten, vatten, bara vanligt vatten. Vad är det som fryser och blir till snö och is? Jo, det tror jag nog ni vet precis. Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten. Vad är det man fyller i kylar'n på en bil? Vad är det som droppar ur en sil? Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten. Vatten, bara vanligt vatten, Jo, vatten, vatten, (vatten), bara vanligt vatten, Jo, vatten, vatten, (vatten), bara vanligt vatten...

    

      Privacy Policy