Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

VI HAR HUNNIT FRAM TILL REFRÄNGEN (We Have Come To The Chorus) Originally titled Our Last Song Together (N. Sedaka / H. Greenfield / Stikkan Anderson) Agnetha Fältskog (Sweden) Många sånger har vi två Genom åren lyssnat till, Schlager, visa, pop och jazz Många kan vi utan till, Om i moll eller dur Alltid sjöng vi med, Det var då för längesen Det är slut med det. Refräng: Vi har hunnit fram till refrängen På vår sista avskedssång, Vi har hunnit fram till refrängen Även visorna har ett slut en gång. Biograf och restaurang Park och club och diskotek, Alla ställen var vi på Livet var en enda lek, Det vår då och det hör Till förgångna dar, Sångerna dom tystnade Bara en blev kvar. Refräng Skilda vägar ska vi gå Nya vänner ska vi få, Underligt att ensam vaŽ Sen man länge varit två, Underligt då man hör Någon melodi, Som vi kanske dansa till Minnen sitter i. Refräng x 2 ***** OUR LAST SONG TOGETHER (Sedaka / Greenfield) Neil Sedaka Days of devils, kings and clowns Angel songs and birthday tunes Valentines and wishing wells Magic stairways, moods, and Junes Silly rhymes and monkeyshines Pictures on a stage Round and round the records go Time to turn the page This will be our last song together Words will only make us cry This will be our last song together There's no other way to say good-bye Misty faces, far off places Came and danced across the stage Sha na na's and Doo be down's The sounds that chased away the blues Yesterday is yesterday The past is dead and gone Nostalgia just gets in the way Let's stop hanging on This will be our last song together Words will only make us cry This will be our last song together There's no other way to say good-bye Now we go our separate ways And the world we used to know Scratchy worn out 45's An echo on the radio Tra la days are over now Those days of you and me Now we know that breaking up is Really hard to do This will be our last song together Words will only make us cry This will be our last song together There's no other way to say good-bye

    

      Privacy Policy