Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

WAIPIO (TO KAHALELAUKOA) (George Allen 1923) O kau hana mau no ia O ka hookipa I kealoha A na'u i hooheno mua Ka makani o Laulani E ka i'a hamau leo E hii poi malie nei I ka mea kamehai Oo ua aina nei He inoa ke ia No Waipio Of Waipio O Kahalelaupkekoa I puia i ke ala Ona ona i ka ihu ***** English Translation: Thou Art Ever Extending Welcome So cordial and so genuine to all And I surely know that I've been favored To know the wind of Laulani I sing the praises Of Kahalelauokeokekoa Where the fragrance of the flowers Fills the air and bids thee welcome

    

      Privacy Policy