Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks

Search for more songs on ILP!

WAIPIO (TO KAHALELAUKOA) (George Allen 1923) O kau hana mau no ia O ka hookipa I kealoha A na'u i hooheno mua Ka makani o Laulani E ka i'a hamau leo E hii poi malie nei I ka mea kamehai Oo ua aina nei He inoa ke ia No Waipio Of Waipio O Kahalelaupkekoa I puia i ke ala Ona ona i ka ihu ***** English Translation: Thou Art Ever Extending Welcome So cordial and so genuine to all And I surely know that I've been favored To know the wind of Laulani I sing the praises Of Kahalelauokeokekoa Where the fragrance of the flowers Fills the air and bids thee welcome

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy