Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

WELTERUSTEN, MIJNHEER DE PRESIDENT Boudewijn de Groot (The Netherlands) Meneer de president, welterusten Slaap maar lekker in je mooie witte huis Denk maar niet teveel aan al die verre kusten Waar uw jongens zitten eenzaam ver van huis Denk vooral niet aan die 46 doden Die vergissing laatst met dat bombardement En vergeet het vierde van die 10 geboden Die u als goed Christen zeker kent Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten Eenzaam stervend in de verre tropennacht Laat die bleke pacifistenkliek maar praten Meneer de president, slaap zacht Droom maar van de overwinning, en de zege Droom maar van uw mooie vredesideaal Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal Kijk maar niet naar al die mensen die verrekken Hoeveel vrouwen, hoeveel kind'ren zijn vermoord Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken En geloof van al die tegenstand geen woord Bajonetten met bloedige gevesten Houden ver van hier op uw bevel de wacht Voor de glorie en de eer van 't vrije westen Meneer de president, slaap zacht Schrik maar niet te erg, wanneer u in uw dromen Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan Die daarginds bij het gevecht zijn omgekomen En uw vragen hoelang dit nog zo moet gaan En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten Dat er mensen zijn die ziek zijn van 't geweld Die het bloed en de ellende niet vergeten En voor wie nog steeds een mensenleven telt Droom maar niet teveel van al die dooie mensen Droom maar fijn van overwinning en van macht Denk maar niet aan al die vredeswensen Meneer de president, slaap zacht!

    

      Privacy Policy