Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN (Franz Michael Franzén) (1694) Adolf Fredriks Bachkör Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån upp! Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens Förste, av Davids hus den störste, Välsignad vare han som kom i Herrens namn! Guds folk, för dig han träder en evig konumg opp. Strö palmer, bred ut kläder sjung ditt uppfyllda hopp. Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna! Välsignad vare han som kom i Herrens namn! Gör dina portar vida för Herrens härlighet, Se, foken kring dig bida att nå din salighet. Kring jordens länder alla skall denna lovsång skalla, Välsignad vare han som kom i Herrens namn! (Contributed by Eva Ortenberg - January 2006)

    

      Privacy Policy