Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

DEILEG ER DEN HIMMEL BLAA (Traditional Danish Carol) Deilig er den himmel blaa, Lyst det er at se derpaa, Hvor de gyldne stjerner blinker, Hvor de smiler, hovor de vinker Os fra jorden op til sig, Os fra jorden op til sig. Det var midt i julenat, Hver en stierne glimtet matt; Men med ett der blev at skue En saa klar paa himlens bue, Som en liten stjernesol, Som en liten stjernesol. Osterlands de vise menn Fandt dog stjernen der igjen, Some de skuet i det hoie; Ti i barnets milde oie Funklende og klar den sat, Funklende og klar den sat. ***** English Translation: LOVELY IS THE DARK BLUE SKY Lovely is the dark blue sky, Beautiful to ev'ry eye, Where the golden stars are blinking, See them smiling, see them winking Beck'ning us to Heav'n on high, Beck'ning us to Heav'n on high. On the earliest Christmas night, All the stars were shining bright, When, among them, burst in brilliance One lone star whose streaming radiance Far surpassed the sun's own light, Far surpassed the sun's own light. Wise men from the East afar, Led to Jesus by the star, There adoring Heav'n's elected, Found within his eyes reflected God's great Light, and Love, and Pow'r. God's great Light, and Love, and Pow'r

    

      Privacy Policy