Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

I AM SO GLAD EACH CHRISTMAS EVE (Jeg Er Sa Glad) I am so glad each Christmas Eve, The night of Jesus' birth! Then like the sun the Star shone forth, And angels sang on earth. The little Child in Bethlehem, He was a King indeed! For He came down from heaven above To help a world in need. He dwells again in heaven's realm, The Son of God today; And still He loves His little ones And hears them when they pray. I am so glad on Christmas Eve! His praises then I sing; He opens then for every child The palace of the King. When mother trims the Christmas tree Which fills the room with light, She tells me of the wondrous Star That made the dark world bright. She says the Star is shining still, And never will grow dim; And if it shines upon my way, It leads me up to Him. And so I love each Christmas Eve And I love Jesus, too; And that He loves me every day I know so well is true. ***** JEG ER SAA GLAD HVER JULEKVELD Norwegian Translation Jeg er så glad hver julekveld, For da ble Jesus født, Da lyste stjernen som en sol, Og engler sang så søtt. Det lille barn i Betlehem Han var en konge stor, Som kom fra himlens høye slott Ned til vår arme jord. Nå bor han høyt i himmerik - Han er Guds egen sønn, Men husker alltid på de små Og hører deres bønn. Jeg er så glad hver julekveld, Da synger vi hans pris; Da åpner han for alle små Sitt søte paradis. Da tenner moder alle lys, Så ingen krok er mørk; Hun sier stjernen lyste så I hele verdens ørk. Hun sier at den lyser enn Og slokner aldri ut, Og hvis den skinner på min vei, Da kommer jeg til Gud. Hun sier at de engler små De synger og i dag, Om fred og fryd på jorderik Og om Guds velbehag. Å gid jeg kunne synge så, Da ble visst Jesus glad; For jeg jo også ble Guds barn Engang i dåpens bad. Jeg holder av vår julekveld Og av den Herre Krist, Og at han elsker meg igjen, Det vet jeg ganske visst. (Contributed by Frank DiSalle - December 2003)

    

      Privacy Policy