Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

KERSTLIEKE (Original Tune : Marie / Randy Newman) De Strangers (Belgium) Kerstmis in Antwârpe... 's avonds laat overal lichtjes. . ne kerststal. . allemaal mense op straat ik zien hoe da d'iedereen mè z'n cadeaukes loopt en e vrouwke da mè de gauwte nog ne kerstboom koopt mor van al wa'k hier uit ston te legge is het schoonste veur mij, echtig waar a g'in 't Antwârps iemand hoort zegge: «e zalig kerstfeest en e gelukkig niefjaar ! !» Kerstmis in Antwârpe.. 'n ballonneke.. ne piek 'n versierde vitrin'.. en wa stemmingsmuziek want ik hoor hoe op den tore den beiaard spelt d'r vliegt 'n meeuw over 't water, d'r fluit nen boot op 't scheld' en terwijl kindere zinge van«stille nacht» zoekt ne zeeman ze plezier op de burchtgracht mor van al, van al wa'k hier uit ston te legge is het schoonste veur mij, echtig waar a g'in 't Antwârps iemand hoort zegge: «e zalig kerstfeest en e gelukkig niefjaar»

    

      Privacy Policy