Song Lyrics From Around The World

       Home | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Soundtracks | Christmas |


What song will you find on Lyrics Playground today?

ZONDER JOU Uit "My Fair Lady" Eliza : Ik ben dom geweest, ik was ezelachtig dom, dat ik jou zag op de allerhoogste top. Ik ben stom geweest, ik was allemachtig stom. 'k Heb gehandeld als een kip zonder kop. Nee, met m'n hand op m'n hart : jij staat niet aan de finish en de start ! Het wordt maart en april zonder jou. En de avond is stil zonder jou. En het strand bij de zee en de cake bij de thee, wat 'n heerlijk idee, zonder jou ! Charles Dickens leest men hier, zonder jou. Ook trekt "Shake" zich geen "spier" aan van jou. En het graan gaat er aan door een Spaanse orkaan. Ja, zelfs dat blijft bestaan zonder jou. Ik kan nou zonder jou ! Jij kunt voor mijn part vertrekken 't Kan me niets verr ... ... in Holland heeft het hard gehageld. En ze blussen een brand zonder jou en ze kussen m'n hand zonder jou. Een vooraanstaande vrouw, word ik heus net zo gauw zonder jou. Het wordt weer eb en het wordt ook weer vloed ! En zonder dat jij daar maar iets aan doet. En ook de wolken drijven zelf voorbij, als dat dan zonder jou kan, geldt dat ook voor mij. Eindelijk rust om me heen, zonder jou. Ik ben heerlijk alleen, zonder jou. Dus verdwijn nu maar gauw, want ik doe alles nou, zonder jou. Higgins : Bij George, het is fantastisch, fantastisch, fantastisch ! Geef mij zes maanden, zei ik, en ik schep ... een vrouw. Het klonk wel wat bombastisch, haast te fantastisch ! Het is zes maanden later en ik heb ... een vrouw ! (Contributed by Leonie van den Heuvel - September 2002)

    

      Privacy Policy