Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

IK HEB EERBIED VOOR JOUW GRIJZE HAREN Bobbejaan Schoepen (Belgium) Ik heb eerbied voor jouw grijze haren Zij bekronen je lieve gezicht Zij verzachten de sporen der jaren Na een leven van werken en plicht Ik heb eerbied voor jouw grijze haren Voor je rimpels van zorgen en pijn Ik wil trachten voor hen die ze dragen Altijd een bron van vreugde te zijn Voor die lieve oude mensen Met een diep doorploegd gelaat Heeft mijn hart een gastvrij deurtje Dat altijd wijdopen staat Omdat hen het harde leven Zowel leed als vreugde bracht Hebben zij nu grijze haren En een blik zo wijs en zacht Ik heb eerbied voor jouw grijze haren Zij bekronen je lieve gezicht Zij verzachten de sporen der jaren Na een leven van werken en plicht Ik heb eerbied voor jouw grijze haren Voor je rimpels van zorgen en pijn Ik wil trachten voor hen die ze dragen Altijd een bron van vreugde te zijn

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy