Song Lyrics From Around The World

Home | Email Us | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Christmas | Soundtracks | Web Hosting with TotalChoice

big text small text home back forward print

IN DE ARMEN VAN DE STAD Liesbeth List (The Netherlands) De stad schrijft haar naam aan de hemel In neon en natrium licht De stad is een kermis van kleur De stad verandert steeds haar gezicht Steeds een ander gezicht Steeds opnieuw jouw gezicht, jouw gezicht Ik beleef in deze uren Steeds weer nieuwe avonturen In de armen van de stad In mijn armen Kom, ik wacht al zoveel uren Op het grote avontuur En in jouw armen vind ik dat De liefde kan niet altijd duren In de armen van de stad (2x) De liefde is als regen op mijn huid Maar mijn koel gevoel dat mij omsluit Laten we gaan hier uit Hier ver vandaan Ver weg, samen met jou Laten we gaan, laten we gaan, laten we gaan De stad lokt met duizenden stemmen Van mensen alleen in de nacht De stad zingt een lied met hun woorden Er is altijd weer een ander die wacht Steeds een ander die wacht Steeds ben ik het die wacht Op jou wacht Ik wil verder gaan en dwalen Door steeds andere verhalen In de armen van de stad In mijn armen Ik wil nachtenlang verdwalen In de stad van jouw verhalen In jouw armen wil ik dat Ik wil altijd verder dwalen In de armen van de stad (2x) De ochtend glijdt stil over me heen De lucht wordt wit en wijd Ik ben alleen, waar ben jij? Waar waarheen, jij bleef toch daar In de stad, ik blijf alleen Jij blijft bij haar Ik blijf alleen Jij blijft bij haar Alle klokken kan ik horen Als haar hartslag in mijn oren In de armen van de stad In haar armen Hier ben ik opnieuw geboren Heb ik jou voorgoed verloren In de armen van de stad (2x)

    


International Lyrics Playground       Private Guitar Lessons in Connecticut!       Web Hosting with TotalChoice       Click and start earning!       Privacy Policy